NECHCEME SPALOVNU V CHOMUTOVĚ

NECHCEME V CHOMUTOVĚ SPALOVNU ODPADU

Jan Kopčan

Jak nás můžete podpořit?

Hlasujte v naší anketě.

Vážení Chomutováci,

od roku 2019 je Chomutov zásobován odpadním teplem z nedaleké elektrárny. Naše město se stalo místem, kde se dýchá lépe než tomu bylo v minulosti. Ale vše nasvědčuje tomu, že se přímo ve městě má vybudovat spalovna odpadů, kam se má svážet odpad z širokého okolí a dokonce i z měst mimo Ústecký kraj.

Jsem Jan Kopčan a myslím si, že každý má mít možnost a právo rozhodnout o tom, jak chce žít a ve svobodné zemi vyjádřit svůj názor, aniž by byl lynčován, diskriminován či kriminalizován, jako tomu bylo za bývalého totalitního režimu.

Jsem přesvědčen, že spalovna odpadů v Chomutově nebude  pro občany města žádným přínosem, ale naopak.

 • Podpořte nás v naší občanské iniciativě
 • Přijďte prosím vyjádřit svůj názor na náměstí před radnici, řekněme našim zástupcům, co si myslíme. 
 • Hlasujte v anketě, která dá všem jasnou informaci o budoucnosti a kvalitě ovzduší našeho města

Teplárna Actherm chce proměnit svůj podnik ve spalovnu odpadu s kapacitou 60 tisíc tun spáleného odpadu ročně. Přestože se město Chomutov mohlo k záměru vyjádřit, politické vedení neudělalo nic. „Se spalovnou zásadně nesouhlasíme. V teplárně se více jak tři roky netopí, z komínů se nekouří, využívá se teplo z Prunéřova. Teď začnou komíny znovu čoudit, to je nepřijatelné. Svoláme zastupitelstvo, aby město řeklo jasné ne,“ říká Marian Bystroń, předseda zastupitelů PRO Chomutov, druhé nejsilnější strany v zastupitelstvu.

K záměru spalovny se rada města mohla vyjádřit, v prosinci 2022 vzala záměr pouze na vědomí. Opoziční hnutí sehnalo podpisy dalších zastupitelů, ke svolání jich je potřeba aspoň třetina. Svolání podpořilo třináct zastupitelů a dodatečně podpořili další dva. Primátor musí svolat zasedání do 21 dnů, to znamená v únoru.

Actherm chce vyměnit kotle na uhlí za kotle, které umí spalovat odpady. Pro Chomutov to bude znamenat horší vzduch. „Vedle samotného kouře ze spalování sem budou tuny odpadu navážet kamiony, protože se má odpad dovážet ze širokého okolí. To je další emisní zátěž. A časem to dopadne tak, že se bude vozit z Německa,“ říká Marian Bystroń s tím, že například v Komořanech vzniká třikrát tak velká spalovna, která chce brát odpad ze stejného regionu.

Spalování odpadu jde proti trendům, jak likvidovat odpady. Nejlépe hoří papír a plasty, které by se ale měly primárně třídit a recyklovat.

Vybrané údaje o spalovně (zdroj: dokumentace EIA)

 • Roční kapacita 60 000 tun odpadu.
 • Nepřetržitý provoz (8 000 hod./rok).
 • Odpad se bude svážet z okresu Sokolov, K. Vary, Chomutov a dále ze Žatecka a Podbořanska 238 dní v roce.
 • Bude využíván spalitelný komunální odpad (52 %), objemný odpad (22%), ostatní energetický využitelný odpad (26 %) a dále odpad, který je v současné době ukládán na skládky a není využíván.
 • Vedlejším produktem spalování má být škvára 17 328 t/rok a železný šrot 440 t/rok. Tj. celkem 29,6 % původního množství odpadu.
 • Hnědouhelné kotle budou zrušeny.
 • Termín zahájení výstavby 12/2024, zahájení zkušebního provozu 12/2027.
 • Spotřeba plynu 75 000 Nm/rok. 
 

J. Petrlík: Dioxiny ze spaloven odpadů a Stockholmská a Basilejská úmluva (ZKRÁCENÁ VERZE)

text se připravuje

 1. a
 2. b
 3. c

text se připravuje

 1. a
 2. b
 3. c

text se připravuje

 1. a
 2. b
 3. c

Hlasujte v naší anketě.

hlasování

web